Przebieg badania

1. krok: przygotowanie w Państwa drukarni

 

Muszą Państwo najpierw zapewnić, że Państwa proofy i wydruki mieszczą się w dopuszczalnych tolerancjach ISO 12647. Posiadają Państwo niezbędne urządzenia pomiarowe do kontroli procesów, a pracownicy dysponują niezbędną wiedzą i umiejętnościami. Chętnie pomożemy Państwu poprzez nasz audyt firmy lub specjalistyczne doradztwo.

 

2. krok: nawiązanie kontaktu z print quality i zgłoszenie

 

Po nawiązaniu kontaktu ustalimy termin certyfikacji, w którym przeprowadzone zostanie badanie w Państwa drukarni. Następnie prześlemy dwie umowy o certyfikacji. Jedną z nich należy podpisać i odesłać do print quality. Po otrzymaniu umowy, na ok. 2-3 tygodnie przed terminem certyfikacji, prześlemy niezbędne dokumenty w formie zadania prepress do rozwiązania i formy testowej do wydrukowania.

 

3. krok: etap badania wstępnego

 

Teraz mają Państwo co najmniej dwa tygodnie czasu, aby rozwiązać zadania prepress i wydrukować formę testową. Drukarnie bez kontroli prepress otrzymają gotową do druku formę testową w formacie pdf. Powinni Państwo zwrócić uwagę, aby Państwa przyrosty wartości tonalnej i punkty w przestrzeni barw znajdowały się w dopuszczalnych tolerancjach. Ponadto powinni Państwo dokonać dopasowania RIP w urządzeniu CtP i ponownie wydrukować. Tę procedurę należy powtarzać do uzyskania pożądanego rezultatu.

 

4. krok: badanie na miejscu

 

W dzień badania przeprowadzona zostanie rozmowa wprowadzająca z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne działy. Następnie w hali maszyn sprawdzane będą parametry od prepressu do rezultatu końcowego. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 

5. krok: okres po audycie

 

W ciągu tygodnia ocenimy, czy Państwa wydruki mieszczą się w tolerancjach ISO 12647. Informację o wynikach przekażemy telefonicznie. Otrzymają Państwo także fakturę za koszty certyfikacji. Jeżeli wyniki badania będą pozytywne, po dokonaniu zapłaty otrzymają Państwo certyfikat PSO jako świadectwo w formacie DIN A3 oraz oceniony przez nas protokół pomiarowy i znak certyfikacji, który mogą Państwo stosować na swojej stronie internetowej i na listowniku.

 

6. krok: badanie po roku

 

Po upływie roku kalendarzowego mogą Państwo zażyczyć sobie kolejnej formy testowej. Na Państwa życzenie zostanie ona bezpłatnie oceniona przez print quality. Przy badaniu „Premium PSO” konieczna jest kontrola procesów na miejscu. Ta kontrola także jest bezpłatna, ponoszą Państwo tylko koszty dojazdu.

 

7. krok: po dwóch latach…

 

… należy powtórzyć certyfikację w pełnym zakresie. Jeżeli drukarnie podniosły swoją jakość druku w stopniu dającym się wykazać przy użyciu ISO 12647, mogą zgłosić się bez problemu do innowacyjnego badania „Premium PSO”, które wprowadza jeszcze bardziej zaostrzone tolerancje.