Korzyści

Korzyści, jakie niesie ze sobą certyfikacja według Process Standard Offset, można podzielić na trzy grupy. Zwiększą się zyski Państwa firmy, poprawi się technika i wzrośnie zadowolenie klientów.

 

Korzyści dla firmy:

 • Państwa odbitki odpowiadają wyraźnie zdefiniowanemu standardowi jakości, dzięki czemu osiągną Państwo wysoki poziom bezpieczeństwa produkcji dla siebie i klientów.
 • Dane o niewystarczającej jakości lub zawierające błędy zostaną rozpoznane na etapie prepress dzięki znormalizowanym procedurom kontrolnym i klient może zostać poinformowany o nieprawidłowościach. Kompetencja Państwa firmy zapewni jej odpowiedni wizerunek.
 • Wydruk próbny i arkusz drukarski mogą być dopasowane przy użyciu istniejących profili. Zapewnione jest dobre porównanie proof-print.
 • Jakość może być wykazana za pomocą odpowiednich środków kontrolnych i pomiarów.
 • Certyfikat stanowi ważny argument marketingowy dla Państwa firmy. 

 

Korzyści techniczne:

 • Wyraźnie zdefiniowane kroki robocze i inne czynności w poszczególnych działach.
 • Zagwarantowanie bezproblemowego przebiegu pracy i znaczna redukcja błędów.
 • Mniejsze nakłady na poprawki, w związku z tym niższe koszty produkcji.
 • Niezmienna jakość przy powtarzających się zleceniach.
 • Jednolite ustawienia podstawowe w programach (np. Photoshop).
 • Sprofilowane monitory, zgodne kolorystycznie drukarki proofów, optymalne ustawienia maszyn drukarskich 

 

Korzyści dla klientów:

 • Większa gwarancja jakości i terminów.
 • Jednolita jakość przy powtarzających się zleceniach.
 • Jednolite oddanie kolorów przy różnych zleceniach drukarskich dla jednego produktu (np. jeden nakład rozdzielony na różne maszyny drukarskie).
 • Mniejszy nakład czasu na zatwierdzenie do druku w drukarni.