Informacje ogólne

Międzynarodowa seria norm ISO 12647 jest zgodna z Process Standard Offset (PSO).

 

PSO opisuje znormalizowany sposób postępowania przy produkcji nakładów drukarskich; od prepress do produktu końcowego. Pozwala to na zapewnienie wysokiej jakości przebiegu produkcji od pobrania danych do gotowego produktu końcowego.

 

Wszystkie procesy produkcji są opisywane, kontrolowane, badane i nadzorowane przy użyciu odpowiednich środków i metod kontroli, opisanych w PSO. Należy do nich aparatura densytometryczna i spektrometryczna oraz odpowiednie elementy kontrolne, na przykład paski kontrolne czy gamut. Ponadto PSO podaje rozsądne i wykonalne wartości zadane oraz tolerancje dla produkcji drukarskiej w formie wartości kolorów lub przyrostu wartości tonalnych, które muszą być zachowane, na przykład do otrzymania certyfikatu.

 

Pozytywny wynik badania pozwala na pomiar, wykazanie i udokumentowanie Państwa jakości!