Koncepcja standaryzacji "Forever-PSO"

Proponujemy wprowadzenie nowych zasad działania do Państwa drukarni według koncepcji standaryzacji print quality „Forever PSO” zgodnie ze standardem PSO / ISO 12647.

 

W drukarniach ciągle dochodzi do niewłaściwych interpretacji między prepressem a halą maszyn. Zamiast skutecznej wzajemnej komunikacji i współpracy, popełniane są często błędy wynikające z braku punktów wymiany informacji lub ich nieprecyzyjnego zdefiniowania względnie w wyniku niewystarczającej wiedzy w poszczególnych działach. Skutkami są np. dłuższe czasy realizacji zleceń, a tym samym wyższe koszty wykonania, wzrost cen dla klienta i straty dla Państwa firmy. Może jednak także pojawić się konieczność ponownego drukowania lub dodatkowego druku zleceń z wysokimi wymaganiami jakościowymi, spowodowana niewystarczającym poziomem wiedzy, bowiem posiadana wiedza nie wystarczy, by wykonać zgodny z normami nakład. A to z kolei może doprowadzić do pogorszenia wizerunku Państwa drukarni.

 

I to jest dokładnie ta kwestia, w której możemy pomóc!

 

Koncepcja standaryzacji „Forever PSO” wg Process Standard Offset (PSO) / ISO 12647 pozwoli na całkowite wyeliminowanie wszystkich Państwa słabych punktów, nie tylko tych wyżej wymienionych.

Oferowany przez print quality pakiet All Inklusive, obejmujący między innymi analizę działania drukarni, odpowiednio dostosowane szkolenia, warsztaty i porady dla pracowników, certyfikację wg ISO 12647 / PSO lub Premium PSO, regularne kontrole stanu rzeczywistego jakości i dodatkowe wizyty specjalistów w Państwa przedsiębiorstwie, zapewni Państwu zrozumienie koncepcji standaryzacji i jej realizację w codziennej praktyce. Niezależnie od wyboru maszyny drukarskiej, farby, podłoża (różne klasy papieru) lub rodzaju rastra.  Mogą Państwo udokumentować stały poziom jakości z każdą kombinacją, także przy użyciu naszych form testowych i plików oceny, które Państwu udostępnimy i z których będą Państwo mogli codziennie korzystać. W każdej chwili służymy Państwu pomocą i radą przy praktycznym wdrażaniu standardów.

 

Poniżej prezentacja pakietu „All Inklusive”.