Etapy

Poszczególne etapy wprowadzenia koncepcji:

 

1. Etap

 

Zapoznanie się z firmą, audyt i pierwsze działania związane z koncepcją standaryzacji

 

W ramach pierwszego etapu, oprócz zapoznania się z firmą, przeprowadzony zostanie ogólny audyt Państwa drukarni. Przyjrzymy się wszystkiemu dokładnie i przedstawimy propozycje usprawnień. Szczegółowe informacje o audycie firmy przedstawione są także tutaj.

 

Zajmiemy się także poszczególnymi procesami. Na przykład sprawdzimy Państwa urządzenia pomiarowe, dostroimy je do siebie, aby wartości pomiarowe były prawidłowe także poza pojedynczymi procesami. W dziale prepress sprawdzone zostaną także monitory i drukarki. Czy wydruk próbny jest zgodny kolorystycznie? Co to oznacza „zgodny kolorystycznie proof”? Czy można symulować różne rodzaje papieru zachowując zgodność kolorystyczną? Oddamy do dyspozycji formę testową dla wydruku próbnego i odpowiedni plik oceny. Sprawdzone zostanie także oprogramowanie w dziale prepress. Czy ustawienia wstępne kolorów w programach użytkownika są prawidłowe? Czy tworzę plik PDF nadający się do druku? Czy monitor jest skalibrowany? Czy warunki oglądu i oceny są prawidłowe? To tylko kilka z możliwych pytań…

 

W dziale przygotowania formy drukowej sprawdzona zostanie funkcjonalność i reproduktywność Państwa urządzenia CtP. Także tutaj przekażemy formy testowe i pliki oceny. Podczas wizyt ekspertów udostępnimy Państwu urządzenie pomiarowe do płyt i wyjaśnimy jego funkcje i prawidłowy sposób działania.

 

2. Etap

 

Szkolenie pracowników na seminariach, warsztatach i wdrożenie ISO 12647 / PSO

 

W pierwszej części przeprowadzone zostanie teoretyczne szkolenie pracowników z całego łańcucha procesowego. Wygłoszone zostaną specjalistyczne wykłady, dostosowane do wymagań Państwa firmy. Pozwolą one na wyeliminowanie słabych punktów a dla poszczególnych działów określona zostanie najważniejsza tematyka szkoleń.

 

Podczas warsztatów w poszczególnych działach przerobione zostaną wszystkie niezbędne kroki, gwarantujące optymalną, standardową pracę w Państwa firmie. Określone zostaną wyraźnie punkty styczne oraz zakresy zadań i odpowiedzialności każdego pracownika. Dzięki temu poprawi się komunikacja między poszczególnymi działami, wzrośnie kompetencja i zminimalizowana zostanie ilość błędów.

 

W ramach prepress pracownicy nauczą się między innymi pracy z profilami ICC, zgodnego kolorystycznie wykonywania wydruków próbnych oraz symulacji innych rodzajów papieru.

 

W dziale wykonania formy drukowej wypracowane i wdrożone zostanie wykonanie prawidłowych płyt drukowych i charakterystyki druku na RIP Państwa urządzenia CtP dla określonych warunków druku. Państwo sami wybiorą warunki druku, może być ich nawet kilka. Razem z Państwem opracujemy charakterystykę, która pozwoli na zgodny ze standardami ISO 12647 / PSO wydruk Państwa nakładów.

 

W hali maszyn przeprowadzone zostaną próby druku na wybranych rodzajach papieru. Na podstawie tych wydruków możliwe będzie dopasowanie charakterystyk w RIP. Ponadto drukarze offsetowi zostaną poinstruowani w zakresie prawidłowego pomiaru odbitek. Tutaj kładziemy duży nacisk na to, by pracownicy wiedzieli, jak prawidłowo zmierzyć punkty w przestrzeni barw i przyrosty wartości tonalnych i ewentualnie je skorygować. Poruszona zostanie także kwestia schnięcia farby drukarskiej na danym podłożu.

 

Dla wszystkich istotnych procesów otrzymają Państwo odpowiednie formy testowe i specjalne pliki oceny. Naturalnie zostaną one dokładnie wyjaśnione na podstawie przykładów praktycznych, aby mogły być bez problemów stosowane w codziennej pracy. W ten sposób będą mogli Państwo łatwo, szybko i skutecznie realizować koncepcję standaryzacji w codziennej praktyce.

 

Na pierwsze dwa etapy należy zaplanować 2-3 dni wizyty eksperta. Przyjedziemy do Państwa drukarni także w sobotę (bez dodatkowej opłaty), aby możliwie jak najmniej zakłócić produkcję.

 

3. Etap

 

Certyfikacja wg ISO 12647 / PSO lub Premium PSO

 

Gdy do Państwa drukarni wprowadzone zostaną optymalizacje, pracownicy będą posiadali niezbędną wiedzę oraz zrozumiana i wdrożona zostanie koncepcja standaryzacji, nic nie stoi na przeszkodzie audytowi certyfikującemu. Dokładny przebieg badań wg PSO lub Premium PSO przedstawiony jest tutaj. Początkowo okres obowiązywania certyfikatu wynosi 18 miesięcy. Po półtora roku cała certyfikacja zostanie powtórzona i w przypadku pozytywnych wyników certyfikat zostanie przedłużony o kolejne 18 miesięcy.

 

Na ten cel przewidziana jest jednodniowa wizyta eksperta w drukarni. Jeżeli badania, a przede wszystkim kompletny drugi audyt zakończy się wcześniej, mogą Państwo dowolnie wykorzystać resztę wizyty eksperta i zaproponować omówienie interesujących Państwa tematów.

 

4. Etap

 

Regularna kontrola Państwa standardów

 

Dodatkowo do recertyfikacji po 18 miesiącach, przeprowadzona zostanie kontrola Państwa ustandaryzowanych druków na miejscu w drukarni. Nastąpi to po 9 lub 27 miesiącach. W ten sposób mogą Państwo wykazać wysoką jakoś odbitek we wszystkich porach roku. Przy badaniu po 9 lub 27 miesiącach nie jest konieczne drukowanie całego nakładu, tutaj wystarczy wykazanie zalecanych tolerancji PSO (zaostrzonych tolerancji przy Premium PSO) w arkuszu OK. Dodatkowo oprócz regularnych kontroli przez print quality, mogą Państwo w codziennej praktyce realizować i dokumentować koncepcję standaryzacji korzystając z form testowych, plików oceny i propozycji usprawnień.

 

Na badanie po 9 i 27 miesiącach przewidziane jest pół dnia wizyty eksperta. Druga część dnia jest do Państwa dyspozycji. Może być wykorzystana na przykład na wdrożenie nowych charakterystyk (np. rastrowanie NP).