Nowość Premium-PSO

print quality jako pierwsza firma na świecie oferuje certyfikację druku offsetowego z jeszcze bardziej zaostrzonymi tolerancjami, wymaganymi przez przemysł motoryzacyjny, farmaceutyczny itp. Badaniu temu mogą poddać się wszystkie firmy, które wcześniej zebrały doświadczenia w dziedzinie koncepcji standaryzacji.

 

Certyfikat ten jest świadectwem wyjątkowo wysokiej jakości druku. Państwa klienci, potencjalni nowi klienci oraz liczne wydawnictwa i agencje reklamowe będą Państwu za to wdzięczni. Także Państwo osiągną większe zyski dzięki większej liczbie zleceń.

 

Kilka przykładów przekazania wcześniejszych świadectw certyfikacji wg Process Standard Offset.