Badanie Premium PSO

Badanie certyfikacyjne przeprowadzane jest tak samo, jak przy certyfikacji ISO 12647 (PSO), jednak aby otrzymać certyfikat Premium PSO, należy zachować jeszcze bardziej zaostrzone tolerancje, podane na następnej stronie.

 

Aby mogli Państwo przedstawić klientom świadectwo utrzymywania jakości, konieczne jest kolejne badanie po roku. W tym celu pracownik print quality przyjedzie do drukarni i na podstawie nowego wydruku ponownie sprawdzi zachowanie zaostrzonych tolerancji. Badanie i ocena po dwunastu miesiącach są bezpłatne!

 

Aby zapewnić klientom wyjątkowo wysoką jakość przez długi okres czasu, drukarnie zobowiązują się do powtórzenia badania w pełnym zakresie po 24 miesiącach. To daje klientom gwarancję, że drukarnie będą zawsze nadążały za najnowszym stanem techniki i zawsze będą w stanie drukować nawet najbardziej skomplikowane nakłady na najwyższym poziomie jakości.

 

Po pozytywnym zaliczeniu badania Premium PSO otrzymają Państwo protokół pomiarowy w formie wydruku i pliku PDF. Ponadto przekażemy logo certyfikatu Premium PSO, którym mogą Państwo dowolnie dysponować. Otrzymają Państwo także świadectwo certyfikacji wg Premium PSO zachowujące ważność przez 24 miesiące. Na świadectwie podane są wszystkie sprawdzane parametry oraz podkreślone zaostrzone tolerancje.