Moduł dodatkowy: Live-PSO & Live-Premium-PSO

Dodatkowa opcja do certyfikacji PSO lub Premium PSO przez print quality pozwala na produkcję zleceń w druku offsetowym z trwale potwierdzoną i zaprotokołowaną jakością. Dzięki niej mogą Państwo z jednej strony zapewnić wewnętrzne bezpieczeństwo procesu, a z drugiej strony wykazać wobec klientów, że regularnie zlecają Państwo sprawdzenie wykonanych przez siebie wydruków przez niezależnych ekspertów. Zagwarantują Państwo w ten sposób, że ProzessStandard Offsetdruck został w Państwa firmie wdrożony i jest codziennie realizowany.

 

Jak działa Live-PSO & Live-Premium-PSO?

 

Otrzymają Państwo klin rastrowy, który umieszczą Państwo na swoim wydrukowanym arkuszu. Jeżeli ze względu na brak miejsca nie będzie możliwe umieszczenie klina, wystarczy pasek kontrolny z odpowiednimi polami. W regularnych odstępach czasu wyślą Państwo do nas trzy wydrukowane arkusze swoich normalnych zleceń, które zostaną ocenione pod kątem wzrostu wartości tonalnych (40% & 80% pola tonalnego rastra), wahania wzrostu wartości, nałożenia pełnych kolorów podstawowych i pochodnych oraz bieli papieru. Sporządzony zostanie protokół pomiaru i wysłany pocztą elektroniczną.

 

Na świadectwie certyfikacji zawarta będzie informacja, iż przez okres obowiązywania świadectwa zlecali Państwo kontrolę pod kątem PSO / Premium PSO, aby zagwarantować klientom najwyższą jakość.

 

Co się stanie, jeżeli moje wartości będą leżały poza granicami tolerancji?

 

Jeżeli wystąpi taki przypadek, muszą Państwo w najbliższym czasie po przeprowadzeniu dodatkowej regulacji wysłać do nas nowe arkusze, które spełniają wymagane kryteria. Jeden dodatkowy pomiar w wybranym okresie czasu jest bezpłatny. Jeżeli także druga próba będzie leżała poza tolerancjami, trzecia i każda kolejna ocena będzie wykonana odpłatnie w cenie 100,00 euro.

 

Jakie warianty są możliwe i jakie są koszty?

 

 • Kontrola co miesiąc w okresie 24-miesięcznej ważności
 • Kontrola co kwartał w okresie 24-miesięcznej ważności
 • Kontrola co pół roku w okresie 24-miesięcznej ważności

 

Naturalnie nie ma to wpływu na bezpłatną kontrolę pośrednią po roku przy użyciu oddzielnej formy testowej.

 

Jakie wynikają z tego korzyści dla Państwa i Państwa klientów?

 

 • Regularne udokumentowanie PSO
 • Atrakcyjność dla klientów
 • Informacja na świadectwie certyfikacji
 • Brak dodatkowych kosztów maszynowych
 • Wyższa wiarygodność
 • Korzyści względem konkurencji
 • Neutralna ocena
 • Brak dodatkowych kosztów papieru
 • Najwyższy standard jakościowy

 

W przypadku pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. print quality / Rafael Skoczowski / +49/8122/47952-11 / info@print-quality.de