Koszty

Cena audytu firm pq jest ceną stałą, niezależną od liczby pracowników w drukarni. print quality w ciągu połowy dnia roboczego przeanalizuje na miejscu, u Państwa w firmie jej słabe punkty.

 

Koszt wynosi 890,00 euro netto plus VAT oraz koszty dojazdu.