Informacje

Audyt firm pq obejmuje szczegółową analizę słabych punktów w Państwa firmie. Analizowane są szczegółowo następujące moduły:

Otoczenie produkcyjne
 • Przepisy
  • wartości wymagane i tolerancje ogólne / PSO Premium
  • ogólna wiedza pracowników
 • Wyposażenie
  • urządzenia pomiarowe
  • oprogramowanie
 • Warunki kontroli poprawności
 • Kompetencje wewnątrz firmy

 

Prepress
 • Postępowanie z danymi
  • Preflight check
  • przygotowanie PDF
  • Color management
  • Workflow
 • Wydruk próbny
 • Urządzenia Computer-to-Plate (CtP)
  • rastrowanie
  • korekty wartości tonalnych
  • zapewnienie jakości
Hala maszyn
 • Warunki druku
  • maszyny drukarskie
  • podłoże drukowe
 • Kontrola procesów
  • nastawianie
  • kalibracja
  • odbitki nakładowe
  • technika pomiarowa
 • Inne
  • uszlachetnianie
  • kolory specjalne
  • rastrowanie NP

Na podstawie audytu firm pq mogą być udzielone w dalszym toku postępowania indywidualne porady, przeprowadzone odpowiednio dobrane szkolenia lub udzielona pomoc przy eliminowaniu ewentualnych słabych punktów.

 

Po tych działaniach nic nie stoi na przeszkodzie certyfikacji przez print quality w zakresie druku offsetowego a Państwo mogą wykazać swoim klientom doskonałą jakość wydruków.