Wydruk próbny / Proof

Zgodny kolorystycznie wydruk próbny stał się obecnie istotną częścią kontroli jakości w drukarniach i trudno sobie wyobrazić bez niego działanie drukarni, czy agencji. Dlatego tak ważny jest bezproblemowo funkcjonujący system wydruków próbnych oraz wykonywanie zgodnych z normami i zgodnych kolorystycznie wydruków próbnych („proofy kontraktowe”).

 

Norma ISO 12647 opisuje kryterium kontroli dla certyfikacji systemów wydruków próbnych oraz wykonywania wydruków próbnych. Opisane są tam także wszystkie wartości zadane i tolerancje.

 

print quality oferuje wsparcie przy wdrażaniu normy do codziennej praktyki oraz certyfikację w zakresie wykonywania wydruków próbnych.