Interview

W Buchdruckerei Lustenau GmbH (BuLu) w Vorarlbergu przeprowadzono niedawno dwudniowe spotkanie w ramach pakietu Premium PSO. Celem przedsiębiorstwa, które zatrudnia około 100 pracowników, było wdrożenie i stosowanie w codziennej pracy koncepcji standaryzacji. Dla firmy ważne było nie tylko uzyskanie certyfikatu, ale też zinternalizowanie koncepcji przez wszystkich pracowników, biorących udział w szkoleniu.

 

Bernhard Peter, kierownik produkcji Buchdruckerei Lustenau GmbH przedstawia realizację  pakietu szkoleniowego.

 

F: Panie Peter, co w głównej mierze zadecydowało o poddaniu się certyfikacji PSO?

A: Bernhard Peter: Z jednej strony oczekiwania klienta dotyczące certyfikacji PSO rosną. Jednak dla nas w firmie ważne było nie tylko przeprowadzenie certyfikacji PSO, ale to, że Process Standard Offset (PSO) w naszej drukarni zostanie przyswojony i codziennie wdrażany a tym samym, oferując bardzo wysoką jakość spełnimy oczekiwania naszych klientów. Dlatego z drugiej strony przeprowadzenie na samym początku szkolenia dla wszystkich pracowników miało dla nas ogromne znaczenie. I tak w piątek odbył się ok. trzygodzinny wykład teoretyczny, w którym wzięło udział ponad 20 pracowników  wszystkich istotnych działów, następnie w sobotę przeprowadzono szkolenie drugiego „zespołu drukarni”. Niektórzy pracownicy mogli odświeżyć wiedzę specjalistyczną, inni, np. nasi praktykanci, mogli wzmocnić kwalifikacje zawodowe.

 

F: W jaki sposób został zrealizowany pakiet z Pana punktu widzenia?

A: Rozpoczął się od wykładu teoretycznego, który obejmował standardy PSO w poszczególnych działach, następnie przeprowadzono szkolenie PSO zorientowane na zastosowanie w praktyce. Po przyswojeniu wiedzy podstawowej, rozpoczęła się część praktyczna etapu przygotowania do drukowania (prepress). Szkolenie przeprowadzone live dotyczyło zarządzania kolorami, sprawdzono kalibrację monitorów, zastosowanie prawidłowych profili, dokonano kontroli wprowadzenia danych, przygotowano prawidłowe dane pdf do drukowania a także warunki otoczenia. Istniała możliwość natychmiastowej eliminacji słabych punktów. Wykonano także wydruki testowe dla wielu warunków druku z przeprowadzoną następnie techniczną analizą pomiarów. Podczas przygotowania form drukowych kontrolowano cały przebieg od momentu wysłania pliku PDF aż do oceny formy drukowej. Kontroli poddano linearyzację form oraz aktualne mapy bitowe przygotowane za pomocą RIP. W sali drukowania przekazano naszym drukarzom offsetowym wiedzę o tym, w jaki sposób sporządza się standardowe arkusze drukarskie. Szkolenie obejmowało także prawidłową technikę pomiarową. Odbywało się to na żywo podczas drukowania. Uzyskane krzywe charakterystyczne druku po przeprowadzeniu technicznej oceny dały się łatwo dopasować.

 

F: Czy wszystkie ważne tematy oraz kryteria kontroli zostały przedstawione kompleksowo?

A: Z naszego punktu widzenia spektrum tematyczne zostało ujęte obszernie i wyczerpująco. Rozważone zostało przede wszystkim znaczenie PSO oraz jego trwałe zastosowanie z punktu widzenia praktyki. Tym samym PSO w naszym przedsiębiorstwie możemy wdrażać nie tylko  w celach kontroli ale także codziennie. Pozwoliło nam to na podniesienie jakości oraz wydajności. Omówiona została nie tylko ważna norma ISO 12647 (część 2 i 7; offset oraz wydruk próbny), ale także inne istotne normy ISO jak np. norma ISO 3664 dotycząca warunków porównywania barw lub ISO 2846 o farbach drukarskich.

 

F: Zaraz po tym uzyskaliście Państwo certyfikację PSO?

A: Nie tylko to. Od razu mogliśmy uzyskać również certyfikat Premium PSO. Jego wymagania dotyczą niezmiennego zachowania węższych tolerancji odchyleń i wahań w przypadku przyrostu wartości tonalnej, skalowania oraz arkusza porównawczego, jak również    dodruku nakładu. Poza tym zaostrzone są tolerancje dla położenia barw w przestrzeni kolorów pierwotnych oraz określone są tolerancje dla kolorów wtórnych oraz koloru trzeciorzędowego szarego. Po szkoleniu potrafiliśmy zachować je bezproblemowo. W następny poniedziałek, kiedy miała miejsce certyfikacja, potrafiliśmy samodzielnie ustawić wszystkie parametry za pomocą naszych urządzeń pomiarowych. Chciałbym podziękować za wspaniałą współpracę na pierwszym etapie pod kierownictwem Pana Richarda Fusseneggera jak również drukarni z Panem Christianem Feursteinem, który przeprowadził certyfikację PSO na maszynie drukarskiej.

 

F: Usługi doradcze oraz certyfikację oferują obecnie także inne instytuty, związki i usługodawcy. Jakie główne powody zadecydowały o wybraniu pakietu print quality?

A: Na rynku są naturalnie i inni usługodawcy, którzy świadczą usługi doradcze lub oferują certyfikację. Decydujące znaczenie miała ogólna koncepcja, która była spójna i ekonomiczna. Poza tym w przypadku nowego zakupu np. nowego spektrofotometru otrzymujemy rabaty cenowe od print quality, co daje nam na przyszłość kolejne oszczędności. Ponadto Rafael Skoczowski może okazać się sześcioletnim doświadczeniem w Fogra i potrafi swoje doświadczenie przekazać dalej. W tym miejscu należy także wspomnieć o szczególnie dobrej współpracy podczas trzydniowego spotkania. Szkolenie i certyfikacja przebiegły bardzo profesjonalnie. Pan Skoczowski wniósł do wdrażanego u nas pakietu PSO pewną swobodę, tak że obecni uczestnicy szkolenia byli przez wszystkie dni wysoko zmotywowani. Feedback wszystkich naszych pracowników jest bardzo pozytywny. Pakiet obejmujący szerokie spektrum po prostu sprawdził się. Z czystym sumieniem mogę polecić print quality. Dzięki dobrym usługom doradczym jesteśmy obecnie dumnym posiadaczem certyfikatu Premium PSO, którym mogą okazać się nieliczni konkurenci.

 

Panie Peter, dziękujemy Panu za rozmowę.