Badanie

Badanie w zakresie druku cyfrowego trwa jeden dzień i jest przeprowadzane u Państwa na miejscu. Procedury robocze są poddawane odpowiedniej kontroli jakościowej i procesowej.

  

Podczas kontroli przepływu pracy w prepress sprawdzany jest między innymi sposób operowania danymi, zarządzania kolorami oraz tworzenie i wdrażanie profili ICC.

 

Ponadto Państwa system druku cyfrowego jest poddawany kontroli procesowej i sprawdzane jest opieranie się na ustandaryzowanym druku offsetowym lub odbiór „profili własnych”, np. dla materiału „Heaven 42”.

 

Przy użyciu testowej formy drukowej w formacie SRA3, którą należy przygotować do druku w oparciu o druk offsetowy, następuje symulacja podłoża powlekanego (FOGRA39 lub FOGRA51) lub niepowlekanego (FOGRA47 lub FOGRA52). Należy wydrukować nakład 600 egzemplarzy w wybranych przez Państwa warunkach druku. Z nakładu tego wybierane są w regularnych odstępach arkusze i oceniane pod kątem powtarzalności produkcji.

  

Aby zagwarantować stałą jakość druku przez dwuletni okres ważności certyfikatu, konieczne jest regularne przeprowadzanie kontroli jakości druku. Dlatego w ramach certyfikacji w zakresie druku cyfrowego należy co cztery miesiące przekazywać kolejne arkusze w celu ich kontroli pod kątem powtarzalności.