In Polen zum 3. Mal Premium-PSO Zertifizierung bei Edica Sp. z.o.o.

Rafael Skoczowski (print quality) bei der 3.Premium-PSO Zertifikatsübergabe in Poznan an die Herrn Tomasz Swietek (z-ca kierownika drukarni) & Mateusz Kłos (kierownik drukarni) der Druckerei Edica Sp. z.o.o.

 

Gratulujemy zakończonego sukcesem wdrożenia pakietu Premium PSO w roku 2020!

 

Drukarnia z Poznania, oferująca pełny zakres usług i specjalizująca się w druku książek i kalendarzy, z dużym powodzeniem wdrożyła pakiet Premium PSO w roku 2020 i może zagwarantować swoim klientom najwyższą jakość druku na wszystkich maszynach drukarskich.

 

Oprócz certyfikacji Premium PSO, przeprowadzono także wzajemne dostrojenia i skorygowano ustawienia innych maszyn drukarskich.

 

Podczas audytu Premium PSO drukarnia bez problemów zachowała wszystkie, zaostrzone o co najmniej 1% tolerancje nałożenia pełnych kolorów, przyrostu wartości tonalnych i wahania wzrostu wartości. Dodatkowe tolerancje w zakresie kolorów drugorzędowych RGB oraz koloru trzeciorzędowego (szarość), nieopisane w PSO,  są również ściśle przestrzegane przez drukarnię. Wszystkie tolerancje wahań i odchyłek zostały zachowane zarówno w arkuszu OK, jak i w odbitkach nakładowych.

 

Dodatkowo zoptymalizowana została współpraca maszyn różnych producentów. Wydruki testowe były wydrukami jednostronnymi (4/0-kolorowe) oraz drukami dwustronnymi (4/4-kolorowe). Po optymalizacji charakterystyk druku i określeniu optymalnych gęstości druku zagwarantowane zostało, że niezależnie od użytej maszyny drukarskiej rezultat wydruku będzie prawie identyczny.

 

Dzięki temu agencje reklamowe i klienci drukarni mają zawsze zagwarantowaną wysoką jakość swoich materiałów.

 

Przejdź do strony internetowej drukarni Edica Sp. z o.o., Poznań …

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Herzlichen Glückwunsch zur erneuten erfolgreichen Umsetzung des Premium-PSO Pakets im Jahr 2020!

 

Die vollstufige Druckerei aus Poznan, die ein Spezialist für die Buch- und Kalenderproduktion ist, setzte erneut sehr erfolgreich das Premium-PSO Paket im Jahr 2020 um und kann so ihren Kunden weiterhin eine einwandfreie, hochqualitative Produktion ihrer Druckprodukte an allen Druckmaschinen weiterhin gewährleisten.

 

Neben der Premium-PSO Zertifizierung wurden auch andere Druckmaschinen sehr erfolgreich aufeinander abgestimmt und eingestellt.

 

Bei dem Premium-PSO Audit konnte die Druckerei problemlos alle noch einmal um mindestens 1 % reduzierte Toleranzen in der Volltonfärbung, in den Tonwertzunahmen und in der Spreizung einhalten. Zusätzliche Toleranzen, die im PSO nicht beschrieben werden, in den Sekundärfarben Rot, Grün, Blau und in der Tertiärfarbe Grau wurden ebenso strikt seitens der Druckerei eingehalten. Alle Abweichungs- und Schwankungstoleranzen wurden sowohl im OK-Bogen, als auch in der Druckauflage eingehalten.

 

Zusätzlich wurden mehrere Druckmaschinen verschiedener Hersteller aufeinander abgestimmt und optimiert. Die Testdrucke erfolgten zum einen im Schöndruck- (4/0-farbig) und zum anderen im Schön-/Widerdruckverfahren (4/4-farbig). Nach Optimierung der Druckkennlinien und Ermittlung der jeweiligen optimalen Druckdichten ist gewährleistet, dass ein nahezu identisches Druckbild - unabhängig vom Einsatz der jeweiligen Druckmaschine - garantiert werden kann.

 

So ist Druckagenturen und Kunden der Druckerei eine jederzeit höchste Qualität ihrer Druckprodukte garantiert.

 

Zum Webauftritt der Druckerei "Edica Sp. z.o.o." aus Poznan gelangen Sier hier...

 

Zurück