Edica Sp. z.o.o.

ul. Forteczna 3
61-362 Poznan
Polska
Telefon: +48/(0)61/65303-01
Faks: +48/(0)61/65303-09
E-Mail: info@edica.pl
Website: www.edica.pl
Liczba pracowników: 350
Certyfikacja: Premium PSO
Kategoria:
  • Prepress
  • Proof
  • Wykonanie formy drukowej
  • Offset arkuszowy
Prepress ważne do: 30.04.2022
Proof ważne do: 30.04.2022
Wykonanie formy drukowej ważne do: 30.04.2022
Offset arkuszowy ważne do: 30.04.2022

z powrotem